Beth sy'n gwneud y prosiect hwn yn wahanol?

Cymdeithasu gydag eraill Cadw’n weithgar Cysylltu Pwrpas Ansawdd bywyd
Cymdeithasu gydag eraill Cadw’n weithgar Cysylltu Pwrpas Ansawdd bywyd

Mae DIAL yn cynnig cefnogaeth ystyrlon, sy’n gwella bywydau pobl sy’n byw gyda dementia a’r rhai sy’n gofalu amdanynt.

Yn aml, gall gwasanaethau dementia ganolbwyntio ar rannu gwybodaeth a phrosesau meddygol sy’n ymwneud â diagnosis. Er bod triniaeth a diogelwch yn sicr yn bwysig, mae llawer mwy o ffactorau yn rhan o ofalu am berson cyflawna chanfod eu hanghenion a’u digwyddiadau fel unigolyn unigryw.

Trwy gefnogaeth wedi’i deilwra i bob person, mae DIAL yn gweithio i leihau unigrwydd a chynyddu lefelau gweithgaredd corfforol. Mae’r gweithredoedd hyn yn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gymuned, a symud mwy. Yn ei dro, mae hyn yn helpu meddyliau i gadw’n weithgar, ac mae’n meithrin ymdeimlad iach o les.

Nid yw DIAL yn canolbwyntio ar ddiffygion, anawsterau neu beth sydd wedi’i golli. Rydym yn helpu pobl i fwynhau eu diddordebau, cadw eu cysylltiad â gweithgareddau a chanolbwyntio ar eu galluoedd personol. Rydym yn annog parhau i fyw bywyd llawn y tu hwnt i ddementia.