Straeon

Dychmygwch weld agweddau newydd ar Gaerdydd drwy atgofion pobl eraill. Sut olwg oedd ar y ddinas, a sut oedd ei thrigolion yn treulio’u hamser yma?

Mae Nad fi’n Angof yn dathlu straeon diddorol pobl sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd. Cewch glywed straeon fel adeiladu cychod o’r newydd gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu yn unig, nofio gwyllt mewn afonydd lleol, a disgrifiadau o’u hatgofion o’r ddinas.

Cewch gwrdd â rhai o’r bobl y mae DIAL wedi eu cefnogi i ailddarganfod atgofion cadarnhaol, archwilio diddordebau, ac i fyw mor dda â phosibl. Yn ogystal â’u straeon, cewch weld a chlywed am eu diddordebau a’r gweithgareddau sy’n hybu lles.

Dysgwch fwy yn yr arddangosfa Nad fi’n Angof yn Amgueddfa Stori Caerdydd.