Y Briodas Frenhinol

Gweithgaredd grŵp ardderchog a chyfle i sgwrsio am atgofion bobl o’u priodasau.

Eitemau y gallech eu defnyddio i’ch helpu

 • Cwis enwi’r cwpl priod enwog
 • Rhannu siampaen ffug – sudd grawnwin pefriog neu lemonêd mewn gwydrau siampaen
 • Dod o hyd i a thrafod lluniau priodas y bobl eu hunain
 • Cofroddion bach fel y rhai a rennir mewn priodasau (siocledi gyda chwestiynau wedi’u styffylu arnynt)

Cwestiynau

 • Lle wnaethoch chi briodi?
 • Pa bryd wnaethoch chi briodi?
 • Sut ffrog wnaethoch chi ei gwisgo?
 • Pwy oedd eich morwynion priodas/gwas priodas?
 • Pa mor hir oeddech chi wedi adnabod eich partner cyn i chi briodi?
 • Pa bryd wnaethoch chi benderfynu priodi ac a wnaeth eich partner ofyn i chi?
 • Pa fwyd gawsoch chi yn y wledd, a pha gerddoriaeth wnaethoch chi ei chwarae?

Syniadau

 1. Gofynnwch i bobl ddod â lluniau o’u priodasau eu hunain. Mae hyn yn wych ar gyfer sesiwn hel atgofion
 2. Rhannwch y siocledi ‘cofrodd priodas’ gyda’r cwestiynau arnynt ac anogwch bobl i ateb y cwestiynau
 3. Cynhaliwch gwis hwyliog a gofyn i bobl weld a allan nhw enwi cyplau enwog, fel aelodau o’r teulu brenhinol
 4. Dathlwch y digwyddiad gyda siampaen ffug