Adnoddau

Rydym wedi dod o hyd i lawer o ffyrdd difyr a diddorol o ddefnyddio gweithgareddau i helpu pobl sy’n byw gyda dementia. Mae prosiect DIAL yn seilio eu gweithgareddau ar Therapi Ysgogi Gwybyddol (Cognitive Stimulation Therapy/CST), sef rhaglen o weithgareddau thematig, sy’n cwmpasu gwahanol bynciau dros sawl wythnos a gynlluniwyd i roi hwb i’r cof a llwybrau’r ymennydd.

Gall y gweithgareddau a restrir isod gael eu graddio i fyny neu i lawr i’w defnyddio gyda grwpiau neu mewn gwaith 1:1.

Y flaenoriaeth wrth gynnal gweithgaredd yw bod pawb sy’n cymryd rhan yn cael mwynhad – mae’r cynnyrch terfynol yn llai pwysig. Pan fyddwn yn cynnal sesiynau grŵp, rydym yn chwarae cerddoriaeth yn y cefndir i greu awyrgylch hamddenol, ac mae pobl yn aml yn canu gyda’r gerddoriaeth.