Blogiau

Angela: Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Achos

Y bore yma, rwy’n argraffu bathodyn lifrai’r Magnelwyr Brenhinol, copi o’r wyddor ffonetig a symbolau cod Morse. Byddaf yn ymweld â chyn-filwr yn ddiwedd...

Helena: Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Achos

Fe wnes i gwrdd â buddiolwr newydd am ein hapwyntiad cyntaf yn ddiweddar. Gofynnodd y gŵr i mi a allem fynd i Grangetown, lle cafodd ei eni, ac yna i’r Pier ym Mhena...