Dewch i Wirfoddoli Gyda Ni

Rydym angen gwirfoddolwyr cyfeillgar! 

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i ddarparu ein cefnogaeth allan yn y gymuned – yng nghartrefi pobl, mewn canolfannau dydd a chartrefi preswyl. 

Dewch i wirfoddoli i DIAL i helpu pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau yr oeddent yn eu mwynhau yn y gorffennol, neu i’w helpu i archwilio diddordebau newydd, trwy asesiadau holistig a chynlluniau cefnogaeth wedi’u teilwra i anghenion yr unigolyn.

Mae’r rhan helaeth o’n gwaith yn cael ei wneud 1:1 ac rydym yn cynnig cefnogaeth i unigolion am gwpl o oriau i bob person, bob wythnos. Rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau mewn rhai cartrefi gofal, yn helpu i ysbrydoli staff gyda syniadau ar gyfer gweithgareddau i ddiddori pobl gyda dementia a chynnig digwyddiadau hwyliog i’w hysgogi.

Mae’r gweithgareddau y mae cyfranogwyr a’u gofalwyr yn eu mwynhau yn cynnwys paentio, crefftau, ymweld â chaffis lleol, ailgysylltu â ffrindiau, gweithgareddau chwaraeon, cyngherddau cerddorol a chwrs dringo.

Am fwy o wybodaeth ac i gymryd rhan, anfonwch ebost at: 

DIAL: DIAL@gofal.org.uk