Am yr Arddangosfa

Dychmygwch weld agweddau newydd ar Gaerdydd drwy atgofion pobl eraill. Sut olwg oedd ar y ddinas, a sut oedd ei thrigolion yn treulio’u hamser yma? Ymunwch â ni yn Amgueddfa Stori Caerdydd o 5 – 7fed Gorffennaf 2019 am arddangosfaarbennig sy’n rhannu straeon pobl sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd.

Mae ‘DIAL’ a ‘Nad fi’n Angof’ wedi bod yn creu darlun o atgofion a straeon trigolion Caerdydd sy’n byw gyda dementia, i helpu i rannu eu hanes. Bydd yr arddangosfa’n cynnwys ffilm ddogfen, arddangosfa sy’n edrych yn fanylach ar atgofion a straeon, amrywiaeth o bortreadau ffotograffig, ac amrywiaeth o brosiectau crefft a ddyluniwyd gan gyfranogwyr i gynrychioli eu hatgofion o Gaerdydd.

Yn ystod y brif arddangosfa, bydd Nad fi’n Angof yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth dementia, yn ogystal â gweithdai “sut i fynd ati” yn trafod technegau fel Therapi Ysgogi Gwybyddol a Therapi Hel Atgofion, sydd wedi cael eu defnyddio i gefnogi pobl i rannu eu hatgofion.

I gadw lle i chi’ch hun ar weithdy ar y 5ed, 6ed neu 7fed o Orffennaf, anfonwch ebost atDIAL@gofal.org.uk am fwy o wybodaeth.