Allwch chi ein helpu i barhau?

Diolch yn fawr iawn i chi am bopeth rydych wedi’i wneud i Francesca. Mae wedi bod o gymorth enfawr iddi, wedi gwella ei hyder a’i chymhelliant. Mae hi’n ymddangos yn fwy fel hi ei hun unwaith eto.

Rydym yn dibynnu ar gyfraniadau i gefnogi’r gwaith a wnawn i helpu pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr i fwynhau cysylltiadau cymdeithasol, gweithgareddau corfforol a chadw eu lle yn eu cymunedau.

Trwy DIAL, rydym yn dod i adnabod yr unigolion rydym yn gweithio gyda nhw, ac rydym yn cefnogi’r person cyfan. Rydym yn dysgu am eu hamgylchiadau a’u diddordebau personol, gan weithio’n greadigol i adfywio diddordebau a hobïau o’r gorffennol y gellir eu haddasu i’w hanghenion heddiw, neu chwilio am weithgareddau newydd sy’n helpu i’w cael allan o’u cartrefi ac ymgysylltu â’u cymuned leol.

Gallwch gyfrannu i DIAL trwy glicio yma.