Adnoddau Allanol

Rydym wedi llunio rhestr o elusennau a mentrau i helpu i gefnogi unigolion sy’n byw gyda dementia, a’u gofalwyr. Gallwch edrych ar wefannau’r mudiadau am fanylion pellach am yr hyn maen nhw’n ei gynnig.