Rhannu Straeon Bywyd y tu Hwnt i Ddementia

Prif nod prosiect DIAL yw gwella bywydau pobl sy’n byw gyda dementia trwy weithgareddau fel ymarfer corff a chymdeithasu. Ystyr DIAL yw Dementia Integration and Link.

Arddangosfa wedi’i chreu’n arbennig i ddathlu’r bobl sy’n cymryd rhan yn DIAL yw Nad fi’n Angof, ac mae’n rhannu straeon, gwaith celf a safbwyntiau o’u bywydau y tu hwnt i ddementia yn ogystal â’u hatgofion, a hanes answyddogol Caerdydd.

Beth sy'n gwneud y prosiect hwn yn wahanol?

Cymdeithasu gydag eraill Cadw’n weithgar Cysylltu Pwrpas Ansawdd bywyd
Cymdeithasu gydag eraill Cadw’n weithgar Cysylltu Pwrpas Ansawdd bywyd

Arddangosfa

Dychmygwch weld agweddau newydd ar Gaerdydd drwy atgofion pobl eraill. Sut olwg oedd ar y ddinas, a sut oedd ei thrigolion yn treulio'u hamser yma? Ymunwch â ni yn Amgueddfa Stori Caerdydd o 5 – 7fed Gorffennaf 2019 am arddangosfa arbennig sy’n rhannu straeon pobl sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd.

Mae ‘DIAL’ a ‘Nad fi’n Angof’ wedi bod yn creu darlun o atgofion a straeon trigolion Caerdydd sy’n byw gyda dementia, i helpu i rannu eu hanes. Bydd yr arddangosfa’n cynnwys ffilm ddogfen, arddangosfa sy’n edrych yn fanylach ar atgofion a straeon, amrywiaeth o bortreadau ffotograffig, ac amrywiaeth o brosiectau crefft a ddyluniwyd gan gyfranogwyr i gynrychioli eu hatgofion o Gaerdydd.

tom and the boat

Ein Partneriaid